Bestill flybilletter på nett
Rimelig, raskt og enkelt

Vaksiner deg i god tid før avreise


 

Helse på reisen
Du bør vaksinere deg i god tid før avreise, minst fire uker før, slik at kroppen rekker å lage antistoffer. Alle vaksinasjonene kan gis samtidig.

 

Er du medlem av folketrygden i Norge, og oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits, bør du ha med deg Europeisk helsetrygdkort. 
Kortet dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets egne statsborgere.

Europeisk helsetrygdkort er et plastkort på størrelse med et vanlig bankkort. Les mer...

 

   

© Copyright  flyreise.net. All Rights Reserved.